Planowanie finansowe

Z funkcjonalnością planowania finansowego, możesz:

  • Podejmować szybsze, lepiej przygotowane decyzje na temat inwestycji, reorganizacji, fuzji itd.
  • Przygotować plany awaryjne,
  • Importować dane z innych planów strategicznych i operacyjnych w celu utworzenia nowych modeli planowania.
  • Otwierać cel finansowy "high-level" niezbędny do uzyskania żądanego rezultatu, który pozwoli systemowi automatycznie dostosować wartości wybranego planu dla osiągnięcia celu.
  • Uzyskać pełny obraz poprzez oglądanie planu z różnych perspektyw, w tym z perspektywy produktu, inicjatywy strategicznej, regionu geograficznego, najlepszego/najgorszego/najbardziej prawdopodobnego scenariusza itd.
  • Porównywać plany, prognozy i budżety zestawiając je obok siebie. Wykorzystać dane planu do natychmiastowego zainicjowania procesu budżetowania i prognozowania.

Znakomita większość osób nie ma wykształcenia finansowego i nie jest w stanie zaplanować i przewidzieć wszystkich swoich potrzeb finansowych. Nie jest w stanie również przewidzieć skutków działań finansowych w przyszłości. Wszystkie dziedziny finansowe są przecież powiązane ze sobą delikatną niewidzialną pajęczyną wzajemnych zależności. Efektem działania powinien być wybór takich instrumentów finansowych które zakładają, że - odpowiednia suma pieniędzy, we właściwym czasie znajduje się w odpowiedniej firmie i rękach.

Rozpoznanie potrzeb finansowych najczęściej sprowadza się do uświadomienia sobie właściwych własnych potrzeb, z czego generalnie jako zwykli śmiertelnicy nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy. Ponieważ planowanie jako takie nie cieszy się u w naszym społeczeństwie szczególnym szacunkiem - planowanie finansowe wydaje się szczególnie podejrzane. Jako społeczeństwo wiemy jak planować własne wydatki. Nie wiemy natomiast, jak planować własne oszczędności. A już szczególnym problemem jest zarządzanie własnymi pieniędzmi. Regułą w naszym kraju jest fakt, że menadżerowie najwyższych szczebli planują strategie budżetowe firm a sami nie posiadają własnych osobistych planów finansowych. Każdy planuje, że będzie żył w dobrobycie. Niewielu planuje jednak, jak ten dobrobyt osiągnąć. To że należy uprawiać swój ogródek wie zarówno rencista jak i intelektualista rozmiłowany w literaturze francuskiej. O tym, że należy doglądać własnych pieniędzy i się nimi opiekować – wiemy niby wszyscy, czyli tak naprawdę nikt.

Panuje powszechne przekonanie, że za mało mamy pieniędzy, żeby robić plany finansowe. Jedna z prawd sukcesu finansowego jest oczywista – nie bogacimy się tym co zarobimy. Bogacimy się tym co oszczędzamy. Tym czego nie wydajemy.

Planowanowanie finansowe jest podstawą dobrobytu przyszłych pokoleń.

Rola planowania finansowego odgrywa decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów finansowych w gospodarstwie domowym. Dokładne planowanie finansowe umożliwia skuteczną i szybką realizację celów finansowych oraz zabezpiecza przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

Ważna rolę dla podniesienia świadomości w planowaniu finansowym widziałbym w opiece ze strony państwa poprzez zachęcanie do inwestowania, zniesienie podatku Belki, rozszerzenie usług niosących rozwiązania planowania finansowego.

Bez zastosowania odpowiedniego systemu oszczędzania , inwestowania oraz kontrolowania wydatków, nigdy nie stworzymy kapitału.